Foca Leon Otel
Foca Leon Otel
Sürdürülebilirlik

Leon Otel, gelecek nesiller için sürdürülebilir deneyimler sunma misyonuyla hareket eden ve global bir marka oluşturma vizyonuyla yol alan bir şirkettir. Hedefimiz, pazar payımızı artırırken yaratıcı hizmetlerimizle daha geniş bir kitleye ulaşmak ve iş yapış biçimimizi çevreye duyarlı bir şekilde entegre etmektir.

Kalite standartlarımızı uzun vadeli etkileri gözeterek belirliyoruz. Bu yaklaşım, misafirlerimizin memnuniyeti yanı sıra operasyonlarımız ve doğaya karşı da büyük önem taşıyor. Kararlarımızın sadece doğru ve etkili olması değil, aynı zamanda doğayı koruyarak sürdürülebilir bir şekilde ilerlemesi de önceliğimizdir. Çevremize katkı sağlamak için sürekli çalışmalar yürütüyoruz ve çalışanlarımızı da sürdürülebilirlik konusunda eğitiyoruz.

Leon Otel olarak, Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne katkıda bulunma amacıyla özellikle şu 4 alana odaklanıyoruz:

  1. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Kadınların güçlendirilmesi ve konumlarının desteklenmesi için çalışıyoruz.
  2. Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme: Kapsayıcı ve insana yakışır işlerin teşvik edilmesi için çaba gösteriyoruz.
  3. Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim: Çevreye duyarlı üretim ve tüketim kalıplarının benimsenmesini teşvik ediyoruz.
  4. Küresel Ortaklık: Sürdürülebilir Kalkınma için işbirliğini güçlendiriyoruz.

Leon Otel olarak, sürdürülebilirlik prensipleri doğrultusunda ilerlemeye ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmaya kararlıyız.

Rezervasyon Telefonu

+90 505 574 57 21